Student verkstad.jpg

Kompetensutveckla din personalen

Behöver ditt företag kompetensutveckla medarbetarna? Träcentrum erbjuder både korta och långa utbildningar för såväl företagsledning och tjänstemän som för produktionspersonal. Här är ett urval av utbildningar som Träcentrum genomför för företagets anställda.

Vill du veta mer kan du ringa eller maila din kontaktperson på Träcentrum, klicka här

YH - Utbildningar
Våra yrkeshögskoleutbildningar, Produktionsteknik trä, möbler och inredning samt Produktionsledning industriell träbyggnation är anpassade för att för möjligheten att kompetenshöja befintlig personal. Dessa kan läsas i sin helhet eller som enstaka kurser. 
Mer information under respektive utbildning.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Marianne Ljungström 076-321 75 85

Trätekniskt basblock för operatörer
Genom denna utbildning kan du säkerställa så att operatörer har rätt kompetens på grundläggande nivå. Utbildningen innehåller:
- Arbetsmiljö och säkerhet
- Mätteknik, ritningsläsning
- Materialkunskap
- Underhåll och kvalitet

Utbildningen genomförs på Träcentrum i Nässjö alternativt på distans under två dagar av Träcentrums yrkeslärare. Utbildningen ger deltagarna grunderna för att i nästa steg kunna gå vidare för att utbildas  och/eller valideras som Maskinsnickare och/eller CNC-operatör. (trä)

Validering är ett verktyg för att kompetenskartlägga kunskap och kunskapsluckor.

Här kan du läsa mer om Träcentrum som ackrediterat testcenter inom Svensk Industrivalidering

Här kan du läsa mer om  om validering och utbildningar kopplade till valideringen.

Kompetensutvecklingsprojekten - Framtidssäkrad industri och Kompetenssäkrad individ

Två ESF-projekt som drivs av Svensk Industrivalidering, där företag får möjlighet att genomföra validering och kompetensutveckling för produktionspersonal. Vill du delta i något av dessa projekt kan du lämna intresseanmälan på sidorna vi länkar till nedan.

Mer information om:

Framtidssäkrad Industri 

Kompetenssäkrad Individ