<- Gå till Aktuelltöversikten

Utbildning inom Social hållbarhet - Ljungby

Du har säkert hört ordet hållbarhet och kanske även vet att hållbar utveckling är uppdelad i de tre dimensionerna ekologisk
(miljö), social och ekonomisk hållbarhet. Men vad innebär det egentligen? Och specifikt, vad är social hållbarhet och hur
fungerar det?


I denna utbildning får du en förståelse för vad som inkluderas i social hållbarhet samt varför och hur företag arbetar med det. Du
får ta del av de vanligaste utmaningarna och framgångsfaktorer för ett lyckat socialt hållbarhetsarbete. Några av de område som
berörs är jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, inkludering och likabehandling.

Läs mer här (klicka på bilden för pdf)