<- Gå till Aktuelltöversikten

Teknikworkshop 22 september: Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion

Via Produktion2030 arrangerar Träcentrum tillsammans med IUC och RISE, en distansworkshop särskilt anpassad för små och medelstora företag. Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

Workshopen är riktad till små och medelstora tillverkande företag med:

• Hög mix av olika produkter och korta serier
• Vilja att förbättra produktivitet och arbetsergonomi
• Behov av fakta om vilken eller vilka maskiner som är bäst att robotisera
• Intresse av effekterna av en fast eller flyttbar robot.

Läs mer och anmäl dig i inbjudan här.