<- Gå till Aktuelltöversikten

Resan till en startklar återtillverkning

Vill du testa er potential och räkna på ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar med att börja återtillverka och förlänga produkters livslängder? Då är du välkommen att följa med oss på en resa mot en mer hållbar produktion och återtillverkning.

Lär er hur ni kan göra er tillverkning mer hållbar och hur företaget kan börja återtillverka – själva eller som en leverantör. Du får hjälp med att undersöka er beredskap att starta återtillverkning i er produktion med hjälp av RemometerTM, ett verktyg utvecklat vid Linköpings universitet.

Verktyget är baserat på forskning inom Lean återtillverkning och består av fyra moment. Verktyget hjälper dig och ditt företag att identifiera produktens lämplighet för återtillverkning och att utveckla en handlingsplan för att initiera återtillverkningen.

Länk till mer information och anmälan (Länk till IUC Sveriges hemsida)