<- Gå till Aktuelltöversikten

Leda i förändring - Vimmerby

Att leda i förändring är det fjärde och sista av projekt STORK:s utbildningspaket.

Utbildningspaketen bygger på identifierade utmaningar och omfattande kartläggningar som projektet genomförde under planeringsfasen.

Ledningen utgör verksamhetens stabila grund. Ju mindre ett företag är desto fler roller och funktioner får en ledare ta på sig. Detta kräver större krav på en mindre sårbar uppdelning och en starkare och mer stabil resursfördelning. Hur ser det ut på ditt företag och
vilka insatser är lämpliga för just er organisation?

Läs mer här (klicka på bilderna för pdf-fil)

Länk till detaljer om dagarna i Vimmerby (pdf)