<- Gå till Aktuelltöversikten

DIGITAL TEKNIKWORKSHOP 9 FEBRUARI 2021: Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion

Via Produktion2030 arrangerar Träcentrum och IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag. Fokus är företag som har intresse av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot i flexibel tillverkning med korta serier.

Workshopen är riktad till små och medelstora tillverkande företag med:

- Hög mix av olika produkter och korta serier

- Vilja att förbättra produktivitet och arbetsergonomi

- Behov av fakta om vilken eller vilka maskiner som är bäst att robotisera

- Intresse av effekterna av en fast eller flyttbar robot.

En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem. I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den kan hämtas digitalt.

Mer information och anmälan finns här.