<- Gå till Aktuelltöversikten

Bygg kapacitet för förnyelseförmåga

Hur ofta behöver du förnya ditt företags erbjudande, affär och verksamhet för att vara konkurrenskraftig även i föränderliga tider?

På denna workshop får du prova på en metodik för att komma i gång med att bygga innovations- och förnyelseförmågan på ett praktiskt och kontinuerligt sätt.

Det räcker inte att bara förbättra det ni gör och kan idag. För långsiktig framgång krävs också förnyelse och innovation.

Vill du komma i gång med att systematiskt och praktiskt bygga förnyelse- och innovationsförmåga som håller över tid?

F4 – ”Förnyelseförmåga för framtiden” är en metodik för att direkt komma i gång och fortsätta att utveckla sin innovationsförmåga. 

 

För mer information och anmälan (länk till IUC Sveriges hemsida)