<- Gå till Aktuelltöversikten

3D-printing – Nästa generations produkter och produktionslösningar

Industriell additiv tillverkning är en verklighet i allt fler företag, från enkla plastleksaker till komplexa flygplanskomponenter i superlegeringar. I denna teknikworkshop får du en ökad förståelse för vad ditt företag kan erbjuda dina kunder tack vare additiv tillverkning och hur additiv tillverkning stötta er egna verksamhetsutveckling.

För att dra nytta av additiv tillverkning behövs förståelse för möjligheterna. Vad kan vårt företag erbjuda våra kunder tack vare additiv tillverkning? Hur kan additiv tillverkning stötta vår egen verksamhetsutveckling? Välkommen till en teknikworkshop via Produktion2030.

Mer information och anmälan (länk till IUC Sveriges hemsida)