<- Gå till Aktuelltöversikten

3 september 2021: Webbinarium om hur studenter kan bidra till företagsutveckling

Studenter kan hjälpa till med en rad insatser som stöttar företags olika behov av utveckling. Anmäl dig till vårt webbinarium den 3 september för att höra mer om möjligheterna och om konkreta exempel på hur detta kan gå till. Studenter, lärare/forskare och företag berättar!

Datum: 3 september
Tid: 09.00 – 10.30
Hur? Digitalt webbinarium via Teams.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Läs mer och hitta länk till anmälan här

För frågor kontakta:

Jenny Bäckstrand, Tekniska högskolan i Jönköping jenny.backstrand@ju.se

Nina Albrecht, Linnéuniversitetet nina.albrecht@lnu.se

Joakim Brobäck, Träcentrum joakim@tracentrum.se KVIST

KOMPETENSVÄXEL SKOG OCH TRÄ KVIST är ett treårigt projekt (2020 – 2023) som drivs av Träcentrum, Tekniska högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet och finansieras av Tillväxtverket och regionerna Jönköping, Kalmar och Kronoberg. Projektet ska utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag i skogs- och träindustrin och akademin. Projektet ska få fler studenter från olika utbildningar att göra praktik och examensarbeten i träindustrin, öka samarbetet mellan företag i utvecklingsarbete och öka samarbetet mellan akademin och företagen.