robotisering (002).jpg

Robotlyftet

IUC Sverige som Träcentrum är en del av har fått ett nytt treårigt uppdrag av Tillväxtverket inom regeringens initiativ Smart Industri / Robotlyftet. Satsningen ger fina möjligheter för trä- och möbelföretag till att ta nästa steg inom robotisering och automatisering.

Robotlyftet ska främja automatisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor fram till 2021, i syfte att öka företagens kunskaper om automationslösningar och att underlätta för flera företag att våga gör investeringar i automatiseringsteknik och robotar.

Robotlyftet ger ditt företag:

- Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocesser och affärsmodell - en sk Förutsättningsstudie med fokus på automatisering och robotisering.

- Automationscheck - Ni kan ansöka upp till 150 000 kr för att utveckla produktionen mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan.

- Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investering. Ni får utbildning för att bli bra beställare.- 

- Kunskapsmöten om robotisering och automatisering. Seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och överblick över möjligheter med automatisering och robotisering arrangeras.

Insatsen i Robotlyftet är kostnadsfri för det enskilda företaget och ger en bra grund för att söka och automationscheck i nästa steg. Träcentrums projektledare hjälper till i hela processen. Tveka inte att ta kontakt med att nyttja den här fina utvecklingsmöjligheten. Kontakta Thomas Strand eller Christer Andersson för mer information.