360-gradersmetoden

360 grader - en framgångsrik metod för praktiskt inriktade utbildningar riktade mot den utrikesfödda gruppen på arbetsmarknaden

Träcentrum har under flera år utvecklat en framgångsrik metod för praktiskt inriktade utbildningar riktade mot den utrikesfödda gruppen på arbetsmarknaden. Metoden kallas 360 grader eftersom den tar ett helhetsgrepp kring deltagarnas förutsättningar och innehåller såväl yrkeskunskap som språkutveckling, social träning och kulturell coaching. Jobbchanserna ökar också genom ett nära samarbete med företag inom trä, möbel och inredning.

Se vår film om metoden:

Ladda ned vår folder genom att klicka här

eller bläddra i den nedan: