IMG_8451_fix (2).jpg

Kompetens för alla

2018 beviljade Europeiska socialfonden 8 miljoner kronor till Träcentrum för projektet Kompetens för alla. Projektet är riktat mot småländska träföretag som får en unik möjlighet till kompetensutveckling för framtida utmaningar. Inom ramen för projektet genomförs utbildningar anpassade till företagens utmaningar med utgångspunkt från medarbetarnas individuella behov, till subventionerat pris. Projektet pågår fram till 2021-12-31.

I dagsläget deltar drygt 35 företag i projektet. Om du är intresserad av att delta i projektet kan du kontakta vår projektledare Christer Andersson för mer information om förutsättningarna att delta, se kontaktuppgifter nedan.

Hittills har projektet gjort och planerat 153 utbildningar inom allt från materiallära och ritningsläsning, till ledarskap och projektledning.

Frågor som rör jämställdhet / jämlikhet, tillgänglighet och icke-diskrimineringsfrågor löper som en röd tråd genom hela projektet. Vi arbetar framför allt aktivt med att:

 - utbildningarna ska vara tillgängliga för alla deltagare i projektet

 - kvinnor och män ska få möjlighet till utbildning under samma förutsättningar

 - prata med företagen om jämställdhet / jämlikhet, tillgänglighet och icke-diskriminering för att vi ska ha kompetensnivån och lära av varandra.

 

Artiklar om aktiviteter i projektet

BordBirger "Att vårda kundrelationer är vår styrka"

Polyform satsar på kompetensutveckling

Swedese vässar produktionen med skräddarsydd utbildning

V-Timber satsar på laguppställningen

Ädelträ firar 70 år – och får ny delägare

 

Projektets genomförandefas pågår fram till december 2020.

Projektledare:
Christer Andersson 
Telefon: 070-684 11 18
E-post: christer@tracentrum.se