flödesbild.jpg

Pågående projekt

Alla företag behöver ständig utveckling och nya impulser för att kunna överleva på en allt tuffare marknad. Oftast saknas dock resurser i form av tid och pengar. Vår ledstjärna när det gäller utvecklingsarbete är att skapa konkreta handfasta projekt som har en stark förankring i ett efterfrågat behov. Vi har idag ett oerhört brett kontaktnät och kan koppla samman och förmedla resurser med unik kompetens där Vi tillsammans i projektgrupperna skapar ett bestående resultat. Vårt arbete är och skall fortsättningsvis vara väldigt handfast och jordnära

Projekt som vi arbetar med just nu:

 Strategisk kompetens för framtiden

 Förstudie försörjningskedjor lövträ