Företagsutveckling

En röd tråd genom samtliga pågående utvecklingsaktiviteter är affärsutveckling, produktionsutveckling och nätverkande.

Affärsutveckling

Kontakta oss om du vill höra mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med affärsutveckling.

Produktionsutveckling

En viktig del i modern produktionsutveckling idag är att arbeta med effektivisering och systematisering. Träcentrum är en drivande aktör inom området kring att utveckla lösningar som fungerar även i små företag och för företag som inte riktigt är mogna för det stora steget in i ett fullskaligt effektiviseringsprojekt.

EFFEKTIVA ARBETSPLATSER är en introduktion till effektivare produktion. Här kombineras arbete med 5S med de viktigaste delarna inom Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett snabbt sätt att komma in i effektiviseringstankarna och samtidigt få rutiner för det arbete inom arbetsmiljö som krävs i lagar och avtal.

SMART PRODUKTION - Ett något större grepp kring effektivare produktion men på en nivå som passar ett företag som kommit en bit på väg och som behöver en extern coach för att komma vidare.

Produktionslyftet - är en nationell satsning kring effektivare produktion inom tillverkande industri. Produktionslyftet är ett mer omfattande program som passar företag som är mer mogna i sitt lean-arbete. Även här får företaget stöd av en coach för att komma vidare.

Detta är tre färdiga koncept som vi kan erbjuda företag. Samtliga koncept bygger på att företagets egna medarbetare genomför ett förändringsarbete med stöd av en extern coach. Vi utgår alltid från företagens egna förutsättningar och bygger vidare mot de mål och visioner som företaget själva definierar.

Vi kan också erbjuda specialanpassade koncept utifrån varje enskilt företags specifika behov. Kontakta Thomas Strand på tel 073-055 43 07 för mer information.

Nätverk

Träcentrum både ingår i och arrangerar egna nätverk. Kontakta oss om du vill veta mer.