UTVECKLINGSBILD2.jpg

SmeLand

SmeLand var ett samverkansprojekt mellan IUC i Kalmar, Träcentrum i Nässjö och CIL i Ljungby, med inriktning på stöd till små och medelstora företag (SME) i Småland. Projektet handlade om att hitta och tydlig struktur och ett tillvägagångssätt för att ge starthjälp till industrin företag i region Jönköping, Kronoberg och Kalmar så att de kan påbörja sina förändrings- och förbättringsresor.

Det händer att företag inte har en tydlig bild hur de kan få rätt stöd från olika aktörer i regionerna, det ville projektet råda bot på. Rent konkret betydde det att projektet skulle skapa en ”bästa praxis” och kvalitetssäkra hur företagsbesök, diagnoser (nulägesanalyser) och handlingsplaner sker och tas fram.

Projektets tillvägagångssätt innebar att vi inventerade och analyserade ”alla” befintliga modeller och metoder samt samverkanspartnernas egna erfarenheter, för att hitta de nyckelmoment som verkligen fungerar och ger effekt hos företagen. Projektets huvudaktivitet var att testa olika metoder och ögonblick via företagsbesök och diagnoser för att skapa handlingsplaner med hög kvalitet. Parallellt med alla kontakter med företagen finslipades "bästa praxis”.

Under tiden kompetensutvecklade vi båda våra samverkans- och samarbetspartners och stärkte förmågan att leverera stöd till företagen med hög kvalitet, allt inom ramen för Smart Industri. Dessa ”certifierade” individer kallar vi Industricoacher.

Efter 18 månader hade projektet en validerad modell som har testats på 70 små och medelstora företag i Småland. Vi har dessutom ett nätverk för industriell plats på plats, där tillgängliga till metoder och verktyg finns tillgängliga till möjligheter till erfarenhetsåterföring och vidare utveckling av modeller.

Så om ni kontaktar en Industricoach, så vet ni att ni får högkvalitativ hjälp att utveckla ert företag och er verksamhet.

Kontaktperson för projektet

Joakim Brobäck, vd Träcentrum 070-590 60 35, joakim@tracentrum.se

Daniel Olsson, Projektledare, IUC Kalmar 0730-89 90 40, daniel.olsson@iuc-kalmar.se

Se informationsblad om projektet här.

Läs aktuell information om projektet här.