ProWOOD Arena

ProWOOD Arena

Det övergripande målet var att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk trärelaterad industri genom närmare samverkan och ökat kunskapsutbyte mellan akademi och trärelaterad industri. Målet med den förstudien var att undersöka och identifiera former och samarbetspartner för utveckling av ProWOOD arena. Förstudien genomfördes i nära samarbete mellan Träcentrum, Tekniska Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet och näringsliv. Det regionala näringslivet hade en betydande roll i projektet eftersom behov och förutsättningar för arenan kartlades med hjälp av näringslivet.

Projektet var indelat i fem arbetspaket med aktiviteter som syftade till att identifiera relevanta parter i ett genomförandeprojekt, kartlägga behov och förutsättningar för en samverkansarena genom intervjuer och workshops med näringsliv, lärosäten och studenter. En workshop genomfördes med potentiella samarbetspartner. Resultatet av förstudien har kommit trärelaterad industri, lärosäten och studenter till nytta både på kort och lång sikt genom formandet och genomförandet av ProWOOD arena, t.ex. genom att öka intresset för att arbeta inom träindustrin bland studenter.

Resultatet i förstudien låg till grund för utvecklingen av ProWOOD arena i genomförandeprojektet.