JTH

KVIST - Kompetensväxel inom skog och trä

KVIST söker samarbeten

I projektet KVIST (2020--2022) arbetar vi med att sammanföra små- och medelstora företag inom skogs- och träbranschen i Småland med studenter/lärare/forskare från Jönköping University och Linnéuniversitetet. Målet med projektet är en struktur för ökad samverkan, som i sin tur kan bidra till fler kunskapsintensiva företag i regionen samt ökad innovation.

En bärande tanke är att hållbart brukande av skog och skogens produkter kräver kompetenser från en rad olika områden. Därför arbetar vi aktivt med att matcha företag och behov med rätt kunskapsområde vid lärosätena. Vi arbetar mot utbildning och forskning inom till exempel ekonomi, data/IT, matematik, teknik samt skog och träteknik.

KVIST är ett treårigt samverkansprojekt mellan Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet. Projektet medfinansieras av ERUF, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Kompetensväxel och samverkan – vill du delta?

Vill du dela dina erfarenheter kring företagande i en gästföreläsning? Kan du tänka dig att ta emot ett studiebesök eller en praktikant? Finns det någon process i ditt företag som vore intressant att undersöka lite extra i ett projekt- eller examensarbete? Kanske är du intresserad av att ingå i ett forskningsprojekt?

Det finns många sätt att samverka med akademin. Som företagare kan du delta på ett sätt som passar dig. I utbyte får du tillgång till ny kunskap och idéer. Du får också möjlighet att knyta nya kontakter med såväl studenter på väg ut i arbetslivet, som lärare och forskare som är nyfikna på din bransch.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med KVIST-projektet? Kontakta Malin Löfving på Träcentrum eller någon av våra kontaktpersoner vid lärosätena nedan.

Träcentrum

Kontakt: Bodil Svensson bodil@tracentrum.se 

Linnéuniversitetet

Kontakt: Nina Albrecht, biträdande projektledare KVIST

Mer info om samverkan vid Linnéuniversitetet – Lnu.se

Tekniska högskolan vid Jönköping University

Kontakt: Stefan Brolin, biträdande projektledare KVIST

Mer info om samverkan vid Tekniska högskolan vid Jönköping University

  

Följ oss på Linkedin

 

Medfinansiärer