Tracentrum_141009-2560.jpg

Indigo

Fler än 300 små och medelstora industriföretag i hela landet erbjöds via Tillväxtverkets digitaliseringssatsning coachning för att öka användandet av digital teknik. Projekten syfte var att stärka företagens konkurrenskraft genom att bidra till att svensk industri digitaliseras i snabbare takt. Satsningen var en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Projektet Indigo var en samordnad satsning av IUC Sverige AB där Träcentrum som ett Industriellt Utvecklings Center (IUC) tillsammans med 7 andra IUC-bolag genomförde parallella projekt med fokus på digitalisering i olika delar av Sverige. Förutom IUC-bolagen samverkade Träcentrum i projektet med flera regionala aktörer och såväl träföretag som tillverkande industrier från flera branscher deltog i projektet.

Indigo finansierades av Tillväxtverket och pågick 2017 – 2019.