Shs2

BOOST

BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och var en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling. Projektet startade hösten 2016 med 9 miljoner kronor beviljade. Totalbudgeten var på 18 miljoner kronor, varav hälften kom från från EU:s strukturfonder och hälften från regionala aktörer.

Målet med BOOST var att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

Projektet var kopplat till Smart Housing Småland.

Tre fokusområden

Projektet BOOST var fokuserat på tre områden.

Affärsmodellsinnovering där man utvecklat ett spektrum av affärsmodeller för nyproducerade bostäder som passar för små och medelstora företag och som sätter användaren i centrum (Jönköping University).

Metadesign där man inventerat, analyserat och presenterat nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet (Linnéuniversitetet).

Tekniska prototyper där man tagit fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (RISE).

Samarbetspartners i projektet

RISE Research Institutes of Sweden (projektägare), Träcentrum, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Projektet avslutades i januari 2020.