Logotyper-ERUF-samt-regionerna-2.jpg

BizWOOD Småland

 I augusti 2021 startade projekt BizWOOD Småland. Projektägare är Region Kalmar med Träcentrum och Rise som samverkanspartners.

Projektet kommer att pågå fram till 2023-04-30

Samverkansparterna

        

 

Projektets bakgrund

Småland utgör centrum för träindustrin i Sverige och dess fortsatta utveckling är viktig för sysselsättning och lönsamt skogsbruk. Den småländska träindustrin består huvudsakligen av små och medelstora företag. Många av dem har begränsade möjligheter att utveckla nya marknader och nya produkter/kundlösningar.

Barr- och lövträindustrin har olika strukturer och affärsmodeller. Barrträindustrin har en stark och komplett värdekedja och arbetar huvudsakligen med standardsortiment i stora volymer och låga marginaler. Branschen är mycket exportberoende och nya tillväxtmarknader i Asien kräver särskilda satsningar för att komma in på.

Lövträindustrin utvecklas dåligt. Trots 18% lövskog och stora efterfrågan både på hemmaplan och globalt går det mesta lövträet till massatillverkning och brännved i Sverige. Nästan all lövträvara till den svenska möbel- och inredningsbranschen importeras. Lövträindustrin saknar en fungerande värdekedja.

Projektet syftar till att stötta träföretagen i:
1) internationalisering - genom att skapa långsiktiga affärsrelationer med träindustrier (både
barrträ och lövträ) på nya tillväxtmarknader i Asien;


2) produktutveckling/affärsutveckling - genom att ta fram exempel på nya typer av
lövträprodukter som kan inspirera företagen till innovation och affärsutveckling.
Projektet ska bidra till en långsiktig bildningsprocess av en komplett värdekedja för
lövträindustrin i Småland och Sverige.

Projektmålet

Projektet ska bidra till att etablera nya marknadskontakter mellan små och medelstora småländska träföretag och tillverkande företag i Kina, Vietnam och Japan. Träföretagens leverantörskedjor samt innovationsorganisationer samarbetar i innovations- och affärsutveckling av fasadskivor i asp och limträbalk av björk.

Projektets målgrupp

Projektets primära målgrupper: Små och medelstora sågverk, hyvlerier och komponenttillverkare av både barr och lövträ i Småland samt virkesexportörer.

Projektorganisation

Region Kalmar län ansvarar för projektledning och exportfrämjande i Asien:
Wang Zhi,  zhi.wang@regionkalmar.se
Projektledare, redan anställd, ansvarig för projektledning samt planeringen och
genomförandet av delprojektet om nya marknader i Asien för den småländska träindustrin.

Träcentrum ansvarar för aktivitet att ta fram exempel på fasadprodukt i asp:
Christer Andersson christer@tracentrum.se
Aktivitetsansvarig för fasadprodukt i asp.

RISE ansvarar för aktivitet att hållfasthetsklassa björk och ta fram exempel på limträbalk i
björk:
Ulf Lemke, ulf.lemke@ri.se ansvarig för hållfasthet.
Marie Johansson, marie.johansson@ri.se ansvarig för att ta fram limträbalk.