Kompetensutveckling för trärelaterad industri i Jönköpings län - 19 bättre företag

Regionförbundet i Jönköpings län beslutade 2013 att satsa på kompetensutveckling för företag i länet. Träcentrum var en av de organisationer som var involverade i denna satsning. Första steget var att kompetenskartlägga företagen för att därefter genomföra utbildningsinsatser. Ett 20-tal trärelaterade företag har i projektet utbildat sina anställda i allt från hur man kör truck till ritningsläsning, arbetsledning, ytbehandling, säljteknik och datorkunskap.

Projektet pågick fram till mars 2014.

 Projektbild