Tracentrum_141009-2560.jpg

Bra utveckling - Tänk Träcentrum

Träcentrum med sina ljusa, moderna och välutrustade lokaler är en perfekt mötesplats för utbildning och konferens. Tillsammans med trä, möbel och inredningsbranschen jobbar vi dessutom med kompetenshöjning och företagsutveckling.

Vi vet att det finns behov och efterfrågan av kunskap och kompetens på olika nivåer inom branschen vilket sporrar oss till att jobba med allt från kortare grundutbildningar till eftergymnasiala utbildningar till att vara en naturlig resurs för företagsutveckling inom olika områden.

Vårt mål är att på olika nivåer erbjuda de resurser som branschen efterfrågar och behöver för att utvecklas och bli konkurrenskraftiga såväl nationellt som internationellt..

Företagsuppdrag/konsulttjänster

Träcentrums industricoacher genomför företagsanalyser för att tillsammans med företag hitta nästa steg i företagets utvecklingsplan. Industricoachen är ett bollplank och stödjer företaget i strategidiskussioner och framför allt bidrar industricoachen med sitt nätverk av resurser för företagsutveckling. Industricoachen har kontakter till våra lärosäten men också till fristående experter och konsulter inom olika områden.

Vill du veta mer om vad industricoachen kan erbjuda just ditt företag kontaktar du någon av våra industricoacher 

Utvecklingsprojekt

Under flera år har Träcentrum varit såväl projektägare som projektsamverkansparter i såväl nationella som regionala utvecklingsprojekt. Träcentrums främsta uppgift är att stödja träindustriella företag i deras utvecklingsarbete och detta är det viktigaste fokusområdet i de projekt Träcentrum driver eller medverkar i. Vissa projekt är mer av strukturpåverkande karaktär medans andra projekt erbjuder företag konkreta utvecklings- eller utbildningsinsatser. 

Aktuella projekt

Strategisk kompetens för framtiden

Förstudie försörjningskedjor lövträ

 

Samverkan och nätverk med andra aktörer

Ensam är inte alltid stark. Genom att samverka med andra och ingå i olika nätverk blir Träcentrum en stark aktör för träindustrins utveckling

Läs mer om:

Smart Housing Småland

IUC Sverige

 

Läs mer om pågående projekt, avslutade projekt samt tjänster inom Företagsutveckling genom att klicka på länkarna i menyn till vänster på sidan.