JTH

KVIST - KOMPETENSVÄXEL INOM SKOG & TRÄ

KVIST är ett treårigt samverkansprojekt mellan Träcentrum, Jönköpings universitet och Linnéuniversitetet. Projektet startar 1 januari 2020 och pågår till 31 januari 2023 och medfinansieras av ERUF, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Projektets övergripande mål (region / Smålandsnivån)

Branschens främsta utmaningar är kompetensförsörjning, innovationskraft och jämställdhet. Projektets övergripande mål är att möta skog- och träföretagens utmaningar genom ett strukturerat, beprövat och dokumenterat arbetssätt som upplevs nyttigt och efterfrågat av näringsliv och akademi. Verksamheten ska vara långsiktig och en naturlig del av verksamheten inom ”Skog- och träcentrum syd” efter projektet avslutats.

Målgrupp

Projektet vänder sig till SMFer inom skog- och träindustrin i Småland som har ett utvecklingsbehov inom områden kopplat till forskning och utbildning. Skogsföretagen kommer i första hand att vara sågverk. I Småland finns det cirka 40 sågverk i Småland. Företag inom träindustrin är företag som förädlar trämaterialet till exempel möbelföretag, inredningsföretag, trähustillverkare och snickerier. Många SMFer inom skog- och träindustrin har svårigheter att rekrytera och kompetensförstärka. Extra fokus ska läggas på företaget som behöver identifiera sig av utvecklingen för att öka innovationskraften och bli mer konkurrenskraftiga.

Sekundär målgrupp:
Den sekundära målgruppen är forskare, lärare och studenter vid JU och LnU. En ökad samverkan mellan akademi och närlivsliv förväntas leda till mer ökad efterfrågan av ny kunskap och nya perspektiv som är främjande för lärosätenas utveckling och skapar ökad attraktivitet då studenter och forskare får ökade möjligheter till kontakter med arbetsgivare och samarbetspartners.

För mer information kontakta:

 

Malin Löfving, Träcentrum  malin@tracentrum.se , 0380-55 43 20 

  

Jenny Bäckstrand, JTH, jenny.backstrand@ju.se , 036-10 1629   

 

Nina Albrecht, Linnéuniversitetet, nina.albrecht@lnu.se , 0736987457

 

Medfinansiärer