eksjohus.jpg

Kompetensutveckling 360 grader

Industriell träteknisk grundutbildning samt Industriell trähusproduktion 

Kompetensutveckling 360 grader innehåller industriell träteknisk grundutbildning samt Industriell trähusproduktion. Det är ett ESF-projekt som drivs av Träcentrum i samarbete med de 6 höglandskommunerna (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda) med stöd av Arbetsförmedlingen, finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden) samt Region Jönköping.

Projektet startades i augusti 2020 med analys- och planeringsfas och har sin genomförandefas från februari 2021 - oktober 2022.

Under projekttiden kommer Träcentrum driva två olika utbildningar, Industriell trähusproduktion i Eksjö samt Industriell träteknisk grundutbildning i Nässjö och Aneby.

Målgrupp
Målgruppen för utbildningen är utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden. Träcentrum har tidigare jobbat framgångsrikt med målgruppen både med Arbetsmarknadsutbildning (2016-2020) samt projektet Enklare väg till jobb (2018-2020, finansierat av Tillväxtverket). Medarbetare har även arbetat i Aneby Kommuns projekt Arbete för unga (ESF-projekt 2017-2020).

Metoden
Det har under dessa tidigare utbildningar/projekt jobbats fram en metod som passar målgruppen väl. En metod där man kombinerar teoretisk och praktiskt lärande i yrket kombinerat med yrkessvenska och yrkesspecifik svenska. Tillsammans med social och kulturell coaching samt kontakt med företag skapas de 4 ”grundpelarna” som metoden bygger på. Den har nu under höstens anpassats efter just det här projektformatet och finslipats och vi har nu tagit fram två olika inriktningar inom 360- grundutbildning inom Träindustrin, en mot trähusindustrin, Industriell trähusproduktion och en mer generell träteknisk som genomförs på två orter, Industriell träteknisk grundutbildning.

Under hösten har deltagare rekryterats i samarbete med kommunerna med stöd av Arbetsförmedlingen. Målet är att ha 100 deltagare under projektperioden (varav 25% kvinnor fördelat på 3 intag i Eksjö, 2 intag i Nässjö samt Aneby) samt hitta en trygg samverkansmodell med de samverkande parterna.

Informationsblad Kompetensutveckling 360 grader

Läs om första utbildningsstarten

3 snabba frågor till Theres Fridh, projektledare för "Kompetensutveckling 360 grader"

Läs mer om 360-metoden eller se vår film. 

Läs om projektet i sin helhet

Vill du veta mer, kontakta:

Theres Fridh, projektledare, 0380 - 55 43 06

Carl Karam, social/kulturell coach, 0380 - 55 43 21

Per Johansson, yrkeslärare industriell träteknisk grund, 0380 - 55 43 08

Fredrik Johansson, yrkeslärare Industriell trähusbyggnation, 0380 - 55 43 23

    

Informationsblad Kompetensutveckling 360 grader

Läs om första utbildningsstarten

3 snabba frågor till Theres Fridh, projektledare för "Kompetensutveckling 360 grader"

Läs om vår 360-gradersmetod.

Industriell träteknisk grundutbildning samt industriell husproduktion