korttidsperm2.jpg

Hjälp för företag att utnyttja möjligheten till korttidsarbete

För att utnyttja de möjligheter som korttidsarbete innebär måste företaget gå igenom en process innefattandes förhandling med arbetstagarorganisationer och ansökan hos Tillväxtverket. Träcentrum kan, kostnadsfritt, vara ett stöd i processen med ansökan till Tillväxtverket.

Kontakta oss för mer information:

  Bodil Svensson, telefon 0380 - 55 43 13, mail bodil@tracentrum.se

  Christer Andersson, telefon 0380 - 55 43 19, mail christer@tracentrum.se

  Marie Palm, telefon 0380 - 55 43 12, mail marie@tracentrum.se