träcentrum23.jpg

Träcentrum är ackrediterat testcenter för validering

SVENSK INDUSTRIVALIDERING – EN BRANSCHGEMENSAM VALIDERINGSMODELL

Inom svensk industri har utvecklats ett sammanhållet och kvalitetssäkrat system för validering av industrins olika bas- och yrkeskompetenser.

Svensk Industrivalidering är namnet för det branschgemensamma arbetet som omfattar dels en branschgemensam validering, dels en branschspecifik validering. Svensk industrivalidering innebär att ett företag kan arbeta metodiskt och strukturerat med att utveckla medarbetarnas kompetens i ett system som täcker befintliga funktioner och kompetenskrav.

TRÄCENTRUM ÄR ACKREDITERAT TESTCENTER

Valideringar genomförs av ackrediterade testcenter med utbildade och behöriga testledare. Testcenter finns över hela landet, och Träcentrum är ett av dessa. På ett testcenter kan företag, yrkesverksamma eller studerande genomföra de teoretiska och praktiska prov som behövs för att validera och certifiera efterfrågad kompetensnivå.

Kontakta oss för mer information.