pum1.jpg

Produktutveckling med möbeldesign, PUM

Se filmen om produktutveckling med möbeldesign. 

Tekniska högskolans högskoleutbildning är 2 årig och är riktad mot arbetsmarknadens behov med fantastiska möjligheter för dig som vill jobba med produktutveckling, formgivning och design inom exempelvis möbel- och inredningsbranschen. Utbildningen betonar samspelet mellan design, marknad, tillverkning, miljö och kvalitet, och förbereder dig för att bli en designmedveten produktutvecklare med hög kompetens. Under utbildningen utvecklar du en helhetssyn på designprocessen och djupare kunskap inom bland annat möbelkonstruktion, 3D-modellering och hållbar design.

Förutom den näringslivsförlagda kursen, NFK (praktik på ett företag) finns unika möjligheter genom bidrag från Öhrskogsstifltelsen att arbeta med skarpa projekt, till exempel Möbelmässan i Stockholm. I kursen Möbeldesign 2 designas möbler utifrån ett gemensamt tema, en monter skapas och ansvaret för mässan som helhet sköts av klassen, vilket ger oanade kunskaper och möjligheter till framtida kontakter.

Titta på foldern från Möbelmässan 2020

Titta på foldern från möbelmässan 2019

Titta på foldern från möbelmässan 2018

Till utbildningen knyts ett branschråd med representanter från näringslivet, näringslivssamverkan sker också med studiebesök samt genom att externa föreläsare besöker oss på lektionerna.

Läs mer om utbildningen här på JU:s hemsida

Informationsblad om utbildningen

Information till dig som student

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Victor Strandgren 036-10 13 47
Marianne Ljungström 0380-55 43 24

Instagram: @produktutveckling_mobeldesign

Facebook: Följ utbildningen här.

Artiklar om utbildningen
Här kan du läsa fler nyheter som har skrivits om utbildningen