Prototyper designsalen.jpg

Produktutveckling med möbeldesign, PUM

Vill du bli en designmedveten produktutvecklare, skräddarsydd för möbel- och inredningsindustrin?
Eller vill du bli en möbel- och inredningsdesigner som även kan konstruera, modellera och visualisera?
Då är detta utbildningen för dig!                         

Tekniska Högskolans 2-åriga högskoleprogram ger fina möjligheter för dig som vill jobba med produktutveckling och design inom möbel- och inredningsbranschen. Utbildningen betonar samspelet mellan design, marknad, tillverkning, miljö och kvalitet, och förbereder dig för att bli en designmedveten produktutvecklare med hög kompetens för möbler och inredning. Under utbildningen utvecklar du en helhetssyn på designprocessen och djupare kunskap inom möbelkonstruktion, 3D-modellering och hållbar design.

På Träcentrum finns Öhrskogsstiftelsen som hjälper till att finansiera aktiviteter på programmet. Stipendiemöjligheterna på programmet är unika i Sverige! Öhrskogsstiftelsen hjälper till att finansiera t.ex boende och resa vid den 9 veckor långa näringslivsförlagda kursen (Praktik), utlandspraktik, besök på mässor, studiebesök på företag, material i kurser och programmets årliga utställning på Stockholm Furniture and light Fair.

I kursen Möbeldesign 2 designas möbler som visas på Stockholm Furniture and Light Fair. Studenterna designar och tillverkar sin egen monter och bär ansvaret för genomförandet av mässan. Detta ger en mycket bra erfarenhet och möjlighet till att knyta framtida kontakter!

Programmet har en praktisk prägel där projekt, laborationer och andra praktiska aktiviteter i princip ingår i varje kurs. På Träcentrum finns en av Sveriges bästa utbildningsverkstäder för trä som man som student på programmet har tillgång till.

Programmet har en nära anknytning till branschen. För att kurser ska vara aktuella finns ett branschråd med representanter från näringslivet. Studiebesök på företag sker i varje kurs, och flera av lärarna på programmet är verksamma inom i näringslivet inom ämnet de undervisar i.

 

 

 

Folder - Möbelmässan 2020

Folder - Möbelmässan 2019

Folder - Möbelmässan 2018

 

Läs mer om produktutveckling med möbeldesign på högskolans hemsida

Informationsblad om Produktutbildning med möbeldesign

Information till dig som student 

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Victor Strandgren 036-10 13 47
Marianne Ljungström 076-321 75 85 

Instagram: @produktutveckling_mobeldesign

Facebook: Följ Produktutbildning med möbeldesign på Facebook

Artiklar om utbildningen
Här kan du läsa artiklar som har skrivits om Produktutbildning med möbeldesign