Studenter med hörselkopor i verkstaden.jpg

Produktionsteknik trä, möbler och inredning

Jobbar du inom trä– möbel, eller inredningsbranschen och vill höja din kompetens eller nyfiken på ett jobb inom branschen?
Lockas du av en utbildning där praktiska färdigheter varvas med teori?
Lockas du av ett flexibelt tänk där möjligheten finns att varva utbildning med arbete?
Då är detta utbildningen för dig!         

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning)Produktionsteknik trä, möbler och inredning är på 3 terminer och anpassad efter arbetsmarknadens behov av produktionsteknisk kompetens, specifikt för trä, möbel och inredningsföretag.

Utbildningen förbereder dig för en yrkesroll som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare inom den tillverkande industrin och ger Yrkeshögskoleexamen Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning.

Utbildningsorter är Nässjö och Tibro och utbildningen sker i nära samarbete med din nuvarande eller framtida arbetsgivare. Som blivande student kan du kan antingen vara någon som redan arbetar i ett företag inom trä, möbel och inredning eller någon som är intresserad av att komma in i en av de viktigaste branscherna i Sverige.

Att läsa en YH-utbildning innebär att teori blandas med praktik. Cirka 25% av en YH-utbildning sker genom praktik på ett eller flera företag, detta kallas LIA, Lärande i arbete.

På en YH-utbildning kan vardagspusslet fortfarande gå ihop. Vi kommer att göra allt vi kan för att möjliggöra så att du kan kombinera studierna med familj och jobb. Träcentrum i Nässjö är ansvarig för genomförandet av utbildningen som ges tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping. Studieplatser finns både på Träcentrum i Nässjö och på Kompetenscenter i Tibro. Utbildningen kommer att genomföras delar av veckan på skolan och delar av veckan på något av trä och möbelföretagen i vårt fantastiska nätverk.

Förutom LIA på företag finns på Träcentrum unika möjligheter att arbeta i skarpa projekt under utbildningen genom stipendium från Öhrskogsstiftelsen.

Utbildningen är på 300 YH poäng som är fördelade på följande kurser
- Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion (25 poäng
Träindustriell produktionsteknik 1 - material, verktyg, maskin (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 2 - kvalitet, hållbar produktion, arbetsmiljö & säkerhet (25 poäng)
- Lärande i arbete - LIA 1 (25 poäng)
-
Produktionsekonomi (25 poäng)
-
Kalkylering och budgetering (25 poäng)
- Projekt och ledarskap (25 poäng)
-
Lärande i arbete - LIA 2 (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 3 – produktionsprocesser (25 poäng)
-
Lärande i arbete - LIA 3 (25poäng)
-
Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation & digitalisering (25 poäng)
-
Examensarbete 25

Examen
Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning.

Ledningsgrupp
Utbildningen styrs av följande ledningsgrupp som är vald på 2 år:
Jonas Ireklint - WOG Trä Ab (ordförande)
Magnus Kuhna - Nobia
Jörgen Samuelsson - Itab  
Christer Palm - Jeld Wen
Ylva Dverstorp - Kinnarps
Per- Anders Eneström - Ljungsåsa
Helen Tarenius - Nässjö kommun
Tobias Heier - Studeranderepresentant
Mats Kihlman - Utbildningsanordnare, Tekniska högskolan
Håkan Josefsson - Utbildningsledare, Träcentrum
 Marianne Ljungström - Adjungerad, Träcentrum

Förkunskapskrav
En YH-utbildning är eftergymnasial vilket innebär att du tillsammans med din ansökan måste styrka förkunskapskraven för att vara behörig att läsa. Förutom grundläggande behörighet behövs till vår utbildning något av följande:

Särskilt förkunskapskrav
Lägst betyget E/3/G i någon av följande kurser eller motsvarande kunskaper:
Produktionskunskap 1, 100p
Från Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet
Eller
Finsnickeri 1, 200p Från Hantverksprogrammet

Motsvarandebedömning
Ledningsgruppen beslutade 2020-02-20 att 2 års industriell erfarenhet från tillverkande industri motsvarar kravet på den särskilda behörigheten.

Kompetenskartläggning
Om du är intresserad av utbildningen och inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du begära att vi ska göra en individuell kompetenskartläggning av dina samlade meriter, mer information om detta under länken ansökan och information.

 

 

Informationsblad om Produktionsteknik- trä, möbler och inredning

Ansök till Produktionsteknik trä- möbler och inredning på högskolan sida

Har du frågor är du välkommen att kontakta: 

Håkan Josephsson 072-067 14 99
Marianne Ljungström 076-321 75 85