TRACENTRUM_190122-0009 (2).jpg

Produktionsteknik - Trä, möbler och inredning

Jobbar du inom trä– möbel, eller inredningsbranschen och vill höja din kompetens?

Lockas du av en utbildning där praktiska färdigheter varvas med teori?
Lockas du av ett flexibelt tänk där möjligheten finns att varva utbildning med arbete?

Då har vi möjligheten för dig!
Utbildningen startade 11 januari på Träcentrum men vi håller ansökan öppen 2 veckor efter start för ev efteranmälan.

Träcentrums Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) på 3 terminer är anpassad efter arbetsmarknadens behov av produktionsteknisk kompetens, specifikt för trä, möbel och inredningsföretag.

Utbildningen förbereder dig för en yrkesroll som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare inom den tillverkande industrin och ger Yrkeshögskoleexamen Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning.

Utbildningsorter är Nässjö och Tibro och utbildningen sker i nära samarbete med din nuvarande eller framtida arbetsgivare. Du som deltagare kan antingen vara någon som redan arbetar i ett företag inom trä, möbel och inredning eller någon som är intresserad av att komma in i en av de viktigaste branscherna i Sverige.

Att läsa en YH-utbildning innebär att teori blandas med praktik. Cirka 25% av en YH-utbildning sker genom praktik på ett eller flera företag, detta kallas LIA, Lärande i arbete.

På en YH-utbildning kan vardagspusslet fortfarande gå ihop. Vi kommer att göra allt vi kan för att möjliggöra så att du kan kombinera studierna med familj och jobb. Träcentrum i Nässjö är ansvarig för genomförandet av utbildningen som ges tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping. Studieplatser finns både på Träcentrum i Nässjö och på Kompetenscenter i Tibro. Utbildningen kommer att genomföras delar av veckan på skolan och delar av veckan på något av trä och möbelföretagen i vårt fantastiska nätverk.

Förutom LIA på företag finns på Träcentrum unika möjligheter att arbeta i skarpa projekt under utbildningen genom stipendium från Öhrskogsstiftelsen.

Utbildningen är på 300 YH poäng som är fördelade på följande kurser
- Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion (25 poäng
-
Projekt och ledarskap (25 poäng)
-
Produktionsekonomi (25 poäng)
- Lärande i arbete - LIA 1 (25 poäng)
-
Träindustriell produktionsteknik 1 - material, verktyg, maskin (25 poäng)
-
Kalkylering och budgetering (25 poäng)
-
Träindustriell produktionsteknik 2 - kvalitet, hållbar produktion, arbetsmiljö & säkerhet (25 poäng)
-
Lärande i arbete - LIA 2 (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 3 – produktionsprocesser (25 poäng)
-
Lärande i arbete - LIA 3 (25poäng)
-
Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation & digitalisering (25 poäng)
-
Examensarbete 25

Ledningsgrupp
Utbildningen styrs av följande ledningsgrupp som är vald på 2 år:
Jonas Ireklint - WOG Trä Ab (ordförande)
Magnus Kuhna - Nobia
Ola Adolfsson - Hjältevadshus
Jörgen Samuelsson - Itab  
Christer Palm - Jeld Wen
Ylva Dverstorp - Kinnarps
Per- Anders Eneström - Ljungsåsa
Helen Tarenius - Nässjö kommun
Mats Kihlman - JTH
Håkan Josefsson - Träcentrum
Studeranderepresentanter väls in när utbildningen har startat

Förkunskapskrav
En YH-utbildning är eftergymnasial vilket innebär att du tillsammans med din ansökan måste styrka förkunskapskraven för att vara behörig att läsa. Förutom grundläggande behörighet behövs till vår utbildning något av följande:

Särskilt förkunskapskrav
Lägst betyget E/3/G i någon av följande kurser eller motsvarande kunskaper:
Produktionskunskap 1, 100p
Från Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet
Eller
Finsnickeri 1, 200p Från Hantverksprogrammet

Motsvarandebedömning
Ledningsgruppen beslutade 2020-02-20 att 2 års industriell erfarenhet från tillverkande industri motsvarar kravet på den särskilda behörigheten.

Kompetenskartläggning
Om du är intresserad av utbildningen och inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du begära att vi ska göra en individuell kompetenskartläggning av dina samlade meriter, mer information om detta under länken ansökan och information.

Informationsblad om utbildningen

Har du frågor är du välkommen att kontakta: 

Håkan Josephsson 0380–554317
Marianne Ljungström 0380–554324