Bild_74A5236 Foto Ola TorkelssonTMF.jpg

Produktionsledning industriell träbyggnation

Vill du utvecklas och arbeta med produktionsledning i den spännande processen för träbyggnation?
Vill du genomföra utbildningen där du bor och arbetar?
Då är vår YH utbildning perfekt för dig!   

Yrkeshögskoleutbildningen (YH-utbildning) Produktionsledning industriell träbyggnation genomförs under 2 terminer på distans med 6 fysiska träffar. Den är perfekt anpassad för dig som i dag arbetar i ett företag som producerar och framställer byggnader; trähusföretag, företag som producerar byggkomponenter och byggföretag eller för dig som vill komma in i en mycket viktig och spännande bransch. Utbildningen ger dig mycket goda förutsättningar för en ledande roll inom processen för träbyggnation.

Viktiga inslag i utbildningen är de kurser som är direkt kopplade till och genomförs på ett för utbildningen relevant företag, och det är LIA, Lärande i Arbete och examensarbetet.

Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper och färdigheter inom områden som: teknikutveckling, byggkonstruktion och byggprocess, relevant lagstiftning, kvalitets- och verksamhetsutveckling, hållbarhet samt ledarskap och kommunikation. Utbildningen förbereder dig för en yrkesroll som arbetsledare montagearbetsplats, arbetsledare produktionsenhet, montageledare bygg, montageplatschef eller produktionsledare industriell träbyggnation

På en YH-utbildning kan vardagspusslet fortfarande gå ihop. Utbildningen sker till största delen på distans och vi kommer att göra allt vi kan för att möjliggöra så att du kan kombinera studierna med familj och jobb. Träcentrum i Nässjö är ansvarig för genomförandet av utbildningen som ges tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping.

Utbildningen är på 200 YH poäng som är fördelade på följande kurser

- Byggteknik och byggproduktion (25 poäng)
- Entreprenad och arbetsledning (25 poäng)
- Industriell byggnation (25 poäng)
- Industriella byggsystem (25 poäng)
- Kvalitet, miljö och säkerhet (25 poäng)
- Lärande i arbete (LIA) 1 (25 poäng)
- Lärande i arbete (LIA) 1 (25 poäng)
- Examensarbete – Produktionsledning industriell träbyggnation (25 poäng)

Examen
Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Produktionsledning industriell träbyggnation.

Ledningsgrupp
Utbildningen styrs av följande ledningsgrupp som är vald på 2 år:
Lars Atterfors - Ordförande, Atterfors Consulting AB 
Ola Adolfsson - Eksjöhus modulbygg AB
Frank Beno - Derome
Peter Stenfelt - OBOS
Daniel Sparre - Eksjö hus
Jonas Fred Hell - Fridh & Hell´s Bygg AB
Mats Kihlman - Utbildningsanordnare, Tekniska högskolan
Erik Söderholm - Utbildningsledare
Joakim Brobäck - Adjungerad Träcentrum
Marianne Ljungström - Adjungerad Träcentrum

Förkunskapskrav
En YH-utbildning är eftergymnasial vilket innebär att du tillsammans med din ansökan måste styrka förkunskapskravet, vilket till denna utbildning är: grundläggande behörighet d.v.s. gymnasieexamen.

Kompetenskartläggning
Om du är intresserad av utbildningen och inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du begära att vi ska göra en individuell kompetenskartläggning av dina samlade meriter, mer information om detta under länken ansökan och information.

Informationsblad om Produktionsledning industriell träbyggnation

Ansök till Produktionsledning industriell träbyggnation på högskolans sida 

Har du frågor är du välkommen att kontakta: 

Erik Söderholm erik@improvicon.se
Marianne Ljungström 076-321 75 85