yhbeskuren.jpg

Kompetensutveckling - utbildningsinsatser som snabbt kan genomföras

Det är nu ett perfekt läge att kompetensutveckla ledare och medarbetare. Vi har här förberett och paketerat förslag på insatser som vi vet många företag är i behov av, som snabbt kan genomföras och som är anpassat för den situation som nu råder.

Ring eller maila din kontaktperson på Träcentrum, klicka här

Yrkeshögskola – Produktionsteknik trä, möbel och inredning

I början av 2021 startar Träcentrum en YH-utbildning som går utmärkt att kombinera med arbete i ett företag. Här finns möjligheten att utveckla medarbetare inom området produktionsteknik. Man kan gå hela programmet på 3 terminer eller varför inte låta medarbetare gå vissa kurser i programmet. Under våren 2021 kan man t ex läsa kursen Projektledning och/eller Produktionsekonomi.

Trätekniskt basblock för operatörer

Denna utbildning är perfekt för att säkerställa så att operatörer har rätt kompetens på grundläggande nivå när det gäller: Arbetsmiljö och säkerhet, mätteknik, ritningsläsning, materialkunskap samt underhåll och kvalitet. Utbildningen genomförs på distans under två dagar av Träcentrums yrkeslärare och ger deltagarna grunderna för att i nästa steg kunna valideras som Maskinsnickare och/eller CNC-operatör (trä).

Diploma Utbildning – mängder av onlinekurser

Träcentrum kan erbjuda licenser till denna fantastiska utbildningsplattform. På Diploma kan deltagaren genomföra hundratals utbildningar inom en mängd olika områden. Vi lovar, här finns det mesta! Ta en titt på Diplomas hemsida www.diplomautbildning.se

Ledare inom produktion – utbildning 1 dag på plats på företaget

Den här utbildningen genomförs av Spektiv för chefer på plats på företaget. Utbildningen ger fördjupade färdigheter i att leda andra, förmågan att leda och motivera medarbetare att självständigt driva processer och mot mål samt förmåga att ge utvecklande och konstruktiv feed-back. För mer detaljerad beskrivning av utbildningsdagen se här 

Organisatorisk och social arbetsmiljö – 1 dag på plats på företaget

Den här utbildningen ger såväl chefer som medarbetare nödvändig och viktig kunskap i en viktig aspekt av företagets arbetsmiljö. Utbildningen jobbar en halv dag med chefer och en halv dag med medarbetare. På detta sätt får hela företaget den kunskap som behövs. För mer detaljerad beskrivning av utbildningsdagen se här 

Högskolekurser på distans

Träcentrum har djup samverkan med lärosätena i Småland, vilka erbjuder fler viktiga kurser på distans med start våren och hösten 2020:

Automation – möjligheter och utmaningar    Kvartsfart 5 hp (Jönköping University)

Agil produktionsutveckling     Kvartsfart 5 hp (Jönköping University)

För mer detaljerad beskrivning av utbildningarna se här

Produktionsstrategier/Lean Production  7,5 hp vecka 19-27 (Linnéuniversitetet)

För mer detaljerad beskrivning av utbildningen se här