Student verkstad.jpg

Kompetensutveckla din personalen

Behöver ditt företag kompetensutveckla medarbetarna? Träcentrum erbjuder både korta och långa utbildningar för såväl företagsledning och tjänstemän som för produktionspersonal. Här är ett urval av utbildningar som Träcentrum genomför för företaget anställda.

Vill du veta mer kan du ringa eller maila din kontaktperson på Träcentrum, klicka här

 

Yrkeshögskola – Produktionsteknik trä, möbel och inredning

I januari 2021 startade Träcentrum en YH-utbildning som går utmärkt att kombinera med arbete i ett företag.

Här finns möjligheten att utveckla medarbetare inom området produktionsteknik. Man kan gå hela programmet på 3 terminer eller varför inte låta medarbetare söka vissa kurser i programmet.

Under hösten 2021 kan man t ex läsa kursen Projektledning och/eller Produktionsekonomi.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Marianne Ljungström 076-321 75 85 

Trätekniskt basblock för operatörer

Denna utbildning är perfekt för att säkerställa så att operatörer har rätt kompetens på grundläggande nivå. Utbildningen innehåller:

- Arbetsmiljö och säkerhet
- Mätteknik, ritningsläsning
- Materialkunskap
- Underhåll och kvalitet

Utbildningen genomförs på Träcentrum i Nässjö alternativt på distans under två dagar av Träcentrums yrkeslärare. Utbildningen ger deltagarna grunderna för att i nästa steg kunna gå vidare för att utbildas och/eller valideras som Maskinsnickare och/eller CNC-operatör (trä).

Validering är ett verktyg för att kompetenskartlägga kunskap och kunskapsluckor.

Här kan du läsa mer om Träcentrum som ackrediterat testcenter inom Svensk Industrivalidering

Här kan du läsa mer om  om validering och utbildningar kopplade till valideringen.

 

Kompetensutvecklingsprojekt

Det pågår flera projekt där företag kan genomföra kompetensutvecklande insatser till subventionerat pris:

Kompetens för alla

Ett ESF-projekt som drivs av Träcentrum, där medverkande företag ges möjlighet att kompetensutveckla personalen utifrån aktuella utmaningar och personalens behov. Projektet pågår fram till slutet av 2021. Vill du delta i projektet eller veta mer om det hittar du information på följande länk:

Här kan du läsa mer om projektet Kompetens för alla

 

Framtidssäkrad Industri och Kompetenssäkrad Individ

Två ESF-projekt som drivs av Svensk Industrivalidering, där företag får möjlighet att genomföra validering och kompetensutveckling för produktionspersonal. Vill du delta i något av dessa projekt kan du lämna intresseanmälan på sidorna vi länkar till nedan.

Mer information om:

Framtidssäkrad Industri 

Kompetenssäkrad Individ