Träcentrum_studenter0355.jpg

Bra kompetens - Tänk Träcentrum

Vi på Träcentrum vill gärna skapa möjligheter till högre kompetens på arbetsmarknaden och då främst inom trä-, möbel- och inredningsbranschen. Vi vet att det finns behov och efterfrågan av kunskap och kompetens på olika nivåer vilket sporrar oss till att jobba med allt från kortare utbildningar till eftergymnasiala utbildningar anpassade för branschen. Vårt mål är att på olika nivåer erbjuda de utbildningar som branschen efterfrågar och behöver.

Eftergymnasiala utbildningar

På eftergymnasial nivå erbjuder vi både Högskoleutbildningen Produktutveckling med möbeldesign och Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning, båda utbildningarna genomförs i samverkan med Tekniska högskolan i Jönköping.

Läs mer om Produktutveckling med möbeldesign

Läs mer om Produktionsteknik - Trä, möbler och inredning

Arbetsmarknadsutbildningar

Träcentrum genomför i samverkan med arbetsförmedlingen arbetsmarknadsutbildningarna Träteknisk utbildning och Industriellt husbyggande. Träcentrum i Nässjö och Västerviks gymnasium är studieplatser för Träteknisk utbildning och i Eksjö utbildar vi inom Industriellt husbyggande

Läs mer om arbetsmarknadsutbildningar

Företagsanpassade utbildningar

Vi erbjuder företag kompetenshöjning genom kortare utbildningar via vår projekt- och utvecklingsverksamhet. Det är viktigt för oss att hitta möjligheter och lösningar i nära samarbete med företagen och att genomföra utbildningar på de tider och platser som passar bäst. Våra utbildningar kan ha deltagare från flera företag eller så kan de vara anpassade för en speciell kund.

Läs mer om våra pågående projekt här

Andra utbildningsaktörer

Utbildningsverksamheten på Träcentrum har växt genom åren och  i våra lokaler utbildas förutom våra egna studenter och deltagare, elever och studenter på högstadienivå, gymnasienivå och eftergymnasial nivå som tillhör Nässjö kommuns stora utbildningsaktörer, Brinellgymnasiet och Nässjöakademin. 

Stipendium

Du som studerar på träcentrum har möjligheter att söka stipendium från Göte och Linnéa Öhrskogs Stipendiefond