11
2012-03-22 00:00

Wood - The heart of Småland

 Stor satsning med Träcentrum i aktiv roll

Under parollen Wood – The heart of Småland ska Träregion Småland nu genomföra en stor satsning.

Hela strategin lanserades under pompa och ståt fredagen den 16 november på Willa Nordic i Stockaryd. På plats fanns bland annat flera företag i träbranschen, landsbygdsminister Eskil Erlandsson, de tre småländska landshövdingarna, ordförandena i regionförbunden, Träcentrum, Virserums konsthall, Möbelriket, , facken och ett stort pressuppbåd. Lanseringen direktsändes på projektets hemsida www.traregionsmaland.se.

Strategin har konkretiserats i sex punkter:

 • Marknadsföring av strategin
 • Företagsforskarskola
 • Smålands Kompetensråd
 • Coachningaktiviteter
 • Projektpott till framtida projekt i Småland initierade
  via bland annat punkt 2 & 4.
 • Koordinering av strategin

Bli ledande i Europa

Ungefär 80% av Sveriges träindustri finns i Småland där den trärelaterade industrin är den klart största näringsgrenen med ca 20 000 anställda. De tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland står nu enade bakom en gemensam strategi för den trärelaterade industrin i Småland. I strategin finns visionen att: ”Småland är 2020 en ledande träregion i Europa”.

Träcentrum har central roll i projektet

Inom projektet Träregion Småland ansvarar Träcentrum för del 1 som är marknadsföring av strategin, och samverkar här med Möbelriket och Virserums Konsthall. Träcentrum är projektägare för detta delprojekt, där bland annat logotypen ”Wood – the heart of -Småland” har tagits fram.

Coachning för utveckling

Del 4 i strategin, Coachingaktiviteter, ansvarar Träcentrum för. Syftet med coachingprojektet är att koordinera och stärka de olika regionala utvecklingsaktiviteterna till stöd för den trärelaterade industrin så att den kan möta nutida och framtida möjligheter, och genom detta, som en effekt, också stärka regionen i sin helhet.

Finansieringen kommer från EUs regionala utvecklingsfond, de småländska regionförbunden och länsstyrelserna. Projektet startade i augusti 2012 och håller på till och med december 2014.

Träcentrum har nu under hösten genomfört 30 behovsanalyser ute hos företagen. Vid dessa analyser diskuterar Träcentrum tillsammans med företagen behoven och vad respektive företag anser att de behöver för att kunna vidareutveckla sin verksamhet

Kristina Fagerström som är projektledare på Träcentrum säger:

-”Träcentrum har initierat ett flertal projekt ute hos företagen. Vi har samordnat och utfört seminarier och vi planerar inför nätverksträffar med teman som bottnar i Wood - The Heart of Småland Stor satsning med Träcentrum i aktiv roll företagens behov. Företagen är väldigt positivt inställda till våra aktiviteter och är nyfikna på vad detta kan generera ute på det egna företaget. Det vi redan nu tydligt ser gemensamma behov av är inom arknadsföring och försäljning samt inom området produktionseffektivisering. ”

Några konkreta exempel på hur vi under hösten har hjälpt företag i projektet:

 • Genom Träcentrum och Enterprise Europe Network har företag fått verktyg och kontakter som bidrar till att stärka marknaden ute i Europa.
 • Företag som har behov inom områdena ledarskap och intern kommunikation har genom Träcentrum knutits ihop med extern resurs som nu genomför åtgärder på företaget.
 • Företag som är i behov av att effektivisera sin produktion får av Träcentrum konsultation inom området LEAN.
 • Kontaktförmedling mellan säljare, inredare och företag.
 • Initiering av marknadsföringsöversyn hos möbelföretag.
 • Hjälp att rekrytera säljare med hjälp av vårt stora nätverk.
 • Sammankoppling av företag med studenter för att utföra examensarbeten.

Om du är intresserad av att veta mer om projektet, kontakta gärna Kristina via telefon 0380 – 55 43 15 eller via mail kristina@tracentrum.se

 Woodtheheartofsmaland _smaland -pos