<- Gå till Aktuelltöversikten

Visualiserade bilder visades på vernissage

Victor Olsson och Lukas Amundin är två av studenterna som jobbat med visualiseringsbilderna som ställs ut på vernsisagen. Foto: Marianne Ljungström, Träcentrum.

I samverkan med stiftelsen Lehmanns verkstad i Bodafors har Träcentrums studenter på utbildningen Produktutveckling med möbeldesign visualiserat ombyggnationen av Bodafors gamla stolfabrik, en byggnad från 1800-talet. 

I nära samarbete med inredningsarkitekt/formgivare Mikael Löfström har studenterna besökt byggnaden, fått ta del av ritningar samt de idéer som idag finns för renoveringen och utifrån det visualiserat hur de tre våningsplanen kan se ut. Studenterna har dessutom byggt och visualiserat minst en modell var av de möbler som under åren har tillverkats i stolfabriken och visualiserat in dem i de olika miljöerna som presenterades under vernissagen, vilken hölls som avslutning på kursen Visualisering med inredningsarkitektur.

Det finns en tanke om en att låta modellen leva vidare genom att låta kommande studenter fortsätta att bygga och visualisera deras möbler. Tänk er en digital utställning av de möbler som har tillverkats i Bodafors stolfabrik visualiserade av studenter på Träcentrum.

Studenternas fina visualiseringsbilder ställdes ut på vernissage i Bodafors Stolfabrik.

Visualiseringsbild

Visualiseringsbild

 

Marcus Nord har visualiserat           Visualiseringsbilder från vernissagen.

fabrikens hiss.                               

Foto ovan: Marianne Ljungström, Träcentrum