<- Gå till Aktuelltöversikten

Vinnova stöttar Träcentrum och Högskolan i Jönköping i viktigt arbete för innovativ organisering

VINNOVA satsar totalt 35 miljoner kr till 14 olika projekt som ska bidra till ökad förnyelseförmåga och utveckling av nya organisationsformer inom privat och offentlig sektor. Träcentrum är med och arbetar i ett av de 14 projekten tillsammans med Högskolan i Jönköping och 12 företag.

- Sättet att organisera en verksamhet är avgörande för förmågan att möta ny konkurrens och kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar. Det behövs forskning och utveckling inom innovativ organisering för att möta nya utmaningar och därför gör vi den här satsningen, säger Carl Ridder, handläggare på VINNOVA.

12 småländska företag deltar i det nya forskningsprojekt som Träcentrum och Högskolan i Jönköping ska arbeta med. Det handlar om att utveckla metoder för strategiskt arbete i det egna företaget.

Läs mer i vår pressinformation