<- Gå till Aktuelltöversikten

Vinnare av SPARK Award 2020 och 2021

Annika Engström (t v) och Judit Svidro (t h).

Årets SPARK-konferens, arrangerad av Jönköping University, ägde rum digitalt den 22 april, med nära 150 deltagare. SPARK är ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur man tillsammans, genom livslångt lärande, kan stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag.

Konferensen innehöll många intressanta inslag kring livslångt lärande, där Träcentrums vd Joakim Brobäck var med och talade om hur ett samarbete med JU och SPARK kan stärka regionens företag med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. SPARK-konferensen avslutades med spännande utdelning av SPARK Award för både 2020 och 2021. Priset delas ut till projekt inom SPARK som visat prov på god samverkansskicklighet och där företagen kontinuerligt gett projektet fina omdömen genom SPARK EKG.

Nominerade till SPARK Award 2020 var projekten KOPability (projektledare Joakim Wikner), The Wispering Game (projektledare Jenny Bäckstrand) samt New Generation of Foundry Sands (projektledare Judit Svidro).

Vinnare av priset för 2020 blev projektet New Generation of Foundry Sands lett av projektledare Judit Svidro.

Nominerade till SPARK Award 2021 var projekten ToolAddict (projektledare Anders Jarfors), Distinct (projektledare Fredrik Elgh) samt Innovate (projektledare Annika Engström).

Vinnare av priset för 2021 blev projektet Innovate lett av projektledare Annika Engström.

Grattis till Annika och Judit med team, samt till alla nominerade!

Läs om projektet New Generation of Foundry Sands, vinnare av SPARK Award 2020

Läs om projektet Innovate, vinnare av SPARK Award 2021

Läs mer om SPARK här