<- Gå till Aktuelltöversikten

Växjösamtalet 2014

Den 25 och 26 november genomförs 2014 år Växjösamtal. Temat är "Träbyggandets roll på bostadsmarknaden".

Växjösamtalet inledes med en föraktivitet den 25 november där en stadstur med buss står på programmet tillsammans med kåseriav Göran Rosenberg i Växjö konserthus, där även en utställning arrangeras av Nolia.

Den 26 november är en dag med många spännande programpunkter med medverkande från såväl näringsliv som från kommuner och universitet. Du hittar programmet i sin helhet på www.vaxjosamtalet.se där anmälan också görs.

Woodtheheartofsmaland _smaland -pos