<- Gå till Aktuelltöversikten

Välkommen på Hållbarhetsdag

27 oktober är vi glada att kunna hälsa två mycket kompetenta föreläsare välkomna till vår hållbarhetsdag.

Tomas Ekström från OnSolidGround– Sustainable Business har varit mer än trettio år i träbranschen och drygt tjugo år som ansvarig för Kinnarpskoncernens hållbarhetsarbete. Tomas har också ett mångårigt engagemang i FSC – bl.a som ordförande, ett engagemang på den globala spelplanen som President i FEMB (Europeiska kontorsmöbel federationen) och aktivt deltagande i internationellt standardiseringsarbete inom möbel om-rådet. 27 oktober får vi en unik möjlighet att höra Tomas dela med sig av sina erfarenheter.

Kristina Altner är Hållbarhetssamordnare hos Södra, Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Förra året beslutade Södras styrelse om 15 hållbarhetsmål för koncernen, varav tre är sär-skilt prioriterade och likställda med koncernens finansiella mål. Hållbar utveckling förbättrar verksamheter och möjliggör förändring. Kristina Altner berättar om vad hållbarhet är för Södra, hur företaget arbetar med de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna i värdekedjan och ger handfasta tips inom området.

Dag: 27 oktober 2017

Tid: kl. 9.30– 12.00

Plats: Träcentrum, Framtidsvägen 1, Nässjö

Pris: 200 kr exklusive moms, inklusive fika och lunch.

Anmälan görs senast den 20 oktober till Christer Andersson christer@tracentrum.se eller tfn.0380-55 43 19

Hjärtligt välkomna!

Se inbjudan