<- Gå till Aktuelltöversikten

Validering och utbildning skapar utveckling

 

– Validering är ett väldigt användbart verktyg både för företagen i branschen och de anställda. För företagen är det ett sätt att hitta och identifiera kunskapsluckor och för den enskilde anställde är det ett sätt att få ett erkännande för sina kunskaper, säger Henrik Smedmark som är utbildningsansvarig på TMF.

I projektet InsTrä jobbar Träcentrum med att utveckla en nationell struktur och en nationell enhetlig, kvalitetssäkrad och företagsnära metod för kompetensutveckling av befintlig produktionspersonal på SMF-företag i den småländska träindustrin.

Träcentrum är testcenter för branschvalidering, kontakta oss om du vill veta mer.

Läs artikel