11
2015-05-29 11:00
Leanspel _webb

Utvecklande arbete med Produktionslyftet

Träcentrums David Andersson arbetar bl a med utvecklingsuppdrag inom ramen för Produktionslyftet. Produktionslyftet är ett nationellt program framtaget av Teknikföretagen och IF Metall, med syfte att svenska företag ska öka sin produktivitet och konkurrenskraft. Träcentrum är en av de organisationer som arbetar med uppdrag inom programmet. Ett av de 200 företag som påbörjat en utvecklingsprocess med hjälp av ett informativt, pedagogiskt och samtidigt roligt spel är Ankarsrum Motors. Företaget påbörjar nu en 18 månader lång så kallad Lean-process (uttrycket hänvisar till begreppet Lean Production som handlar om resurseffektiv produktion).

 

Lean-spelet är tänkt att visa ett tillverkande företag inom industrin. En kund beställer kontinuerligt olika produkter, i spelet kallade exempelvis röd, blå eller special. Beställningen går ut i produktionen som monterar, ställer om och levererar, allt i lego. Allting ska flyta på och så få omställningar som möjligt ska göras. Efter varje omgång diskuterar man hur man kan göra processens olika delar annorlunda, rationalisera och effektivisera.

 

- Spelet är ett sätt att komma in i Lean-tänkandet, och genom att låta stora delar eller hela sin personalstyrka vara med och spela skapas en bred helhetsförståelse inom företaget för vad Lean Production är, säger David Andersson från Träcentrum. - Sammantaget kan man säga att det handlar om att vara snabbare på att förändra sig, och att anpassa sig.

Thomas Håkanssom som är VD på Ankarsum Motors säger att företaget valt att påbörja en Leanprocess för att kunna var med och konkurrera på en internationell marknad med stor konkurrens, och för att  trygga jobben i Ankarsrum. - Vi måste förändra för att hänga med, säger han.

Vill du veta mer? Kontakta David Andersson på Träcentrum via telefon 0380 - 55 43 80 eller via mail david@tracentrum.se

Leanspel 3_webbLeanspel 2_webb