<- Gå till Aktuelltöversikten

Utbildningsgrupp från projektet 360 grader Kompetensutveckling gjorde studiebesök

På bilden från vänster Staffan från Åsens by, Janne och Anna-Lena från Träcentrum, Mohamad, Anas, Mohamad, Rashead och Omar som är utbildningsdeltagare.

Inom projektet Kompetensutveckling 360 grader går deltagarna i Aneby en Träteknisk grundutbildning. Gruppen har varit på studiebesök på Åsens By i Haurida, hit har de fått tillverka styltor och käpphästar under utbildningens gång. Ett mycket uppskattat inslag för naturreservatets små besökare.

Under besöket bjöds det på en rundvandring på gården där det berättades om gårdens historia och alla djur som bor här.

Kompetensutvecklingsprojektet 360 grader har utvecklat 360-graders metoden som ska stärka anställningsbarheten hos utrikesfödda genom en helhetsutbildning. Metoden bygger på fyra grundstenar. En relevant yrkesutbildning, en verklighetsförankrad yrkessvenska, en individanpassad kulturell och social coaching samt nära samarbete med företag.

Kompetensutveckling 360 grader innehåller industriell träteknisk grundutbildning samt Industriell trähusproduktion. Det är ett ESF-projekt som drivs av Träcentrum i samarbete med de 6 höglandskommunerna (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda) med stöd av Arbetsförmedlingen, finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden) samt Region Jönköping.