<- Gå till Aktuelltöversikten

Två nya rapporter om Affärsmodellsinnovering

I delprojektet Affärsmodellsinnovering i BOOST har forskare belyst innovationsförmågan i byggbranschen genom att studera branschens innovationsprofil i media och genom att inspirera till affärsmodellsutveckling inom specifika områden.

Två nya rapporter har släppts kring ämnet. Emilia Florin Samuelsson har studerat "Management systems standards and certifications from the perspective of SMEs and the actors around them", och Mark Edwards har studerat "Social Sustainability and Housing for Vulnerable Groups in Sweden". Emilia och Mark hör båda till JIBS/Jönköping University.

Läs rapporterna här:

"Management systems standards and certifications from the perspective of SMEs and the actors around them"

"Social Sustainability and Housing for Vulnerable Groups in Sweden"