<- Gå till Aktuelltöversikten

Tre snabba frågor till Andreas Mattisson, Chef för Produktutveckling på EFG

På Träcentrum finns den tvååriga högskoleutbildningen Produktutveckling med möbeldesign (120 hp) som vi genomför på uppdrag av Tekniska Högskolan i Jönköping. Andreas Mattisson, chef för produktutveckling på EFG, har erfarenhet av att ha handlett flera studenter från utbildningen. Vi ställde tre snabba frågor till Andreas.

 Varför är produktutveckling viktigt?

- Produktutveckling spelar en stor roll för en organisations framgång, genom produktutvecklingen påverkar man en organisations framtid. Det kan röra sig om förbättrade cirkulära modeller, helt nytt sortiment, att förändra befintliga modeller och mycket annat. Produktutvecklingen påverkar i hög grad den framtida utvecklingen för verksamheten.

Hur ser du på rollen som produktutvecklare?

- Varierande och kreativ skulle jag främst säga, visst kan en utvecklare ha stunder av monotont arbete vid modellering men ofta är arbetsdagen väldigt varierande. Social är också en viktig del att lyfta fram i rollen som många inte tänker på. Produktutvecklaren har ofta kontakt med de flesta avdelningarna i ett företag men även konsulter, formgivare, externa leverantörer och många andra. Den ena dagen är sällan den andra lik vilket, enligt mig, är en stor fördel med rollen.

Du har ju erfarenhet av studenter från programmet, berätta?

- Jag har nu handlett fler än 10 studenter från PUM, är faktiskt osäker på exakt antal. Det gemensamma tycker jag är personlighet, nyfikenhet samt en väldigt bra balans mellan teori och praktik. Personlighet kanske är en udda sak att lyfta men jag tycker genuint att studenter från detta program sticker ut med unika personligheter på ett positivt sätt. Jag har haft studenter som försökt livnära sig som gitarrist i Japan, en som vunnit flertal mästerskap i motorcykelbyggnad, någon som redan formgett samt lanserat sitt första skåp och andra som haft sådant driv i sig att de imponerar på hela organisationer. Jag får uppfattningen att man inom programmet verkligen ser individen och lyckas anpassa delar av den så att utbildningen passar just dig.

Läs mer om utbildningen Produktutveckling med möbeldesign här