<- Gå till Aktuelltöversikten

Tre frågor till Dennis och Marcus - studenter från Tekniska Högskolan i Jönköping - som genomfört marknadsundersökning åt Träcentrum

Dennis Hansson (t v i bild) och Marcus Wårhag (t h i bild), studenter vid Tekniska Högskolan i Jönköping, har under våren genomfört en marknadsundersökning åt Träcentrum under sin sk NFK-period. Vi ställde tre frågor till dem.

Vilket program studerar ni på, och vad innebär NFK?

- Vi båda studerar Industriell organisation och ekonomi, med inriktning på logistik och ledning, på Tekniska Högskolan i Jönköping. Bland oss studenter kallas det kort för IL. NFK står för näringslivsförlagd kurs, vilket innebär att vi studenter får komma ut och praktisera på ett företag. Väldigt givande kurs då man får komma ut och uppleva arbetslivet under 7 veckor.


Berätta kort om den marknadsundersökning ni genomfört åt Träcentrum?

- Vi fick i uppdrag att tillsammans med Träcentrum genomföra en intressentanalys som berör Träcentrums nätverk. Det genomfördes genom att enkäter skickades ut till omkring 450 intressenter som på olika sätt har anknytning till Träcentrum. De olika intressenterna delades upp i tre målgrupper: Företag, Samverkanspartners och Konferens.

Vad har varit mest intressant och lärorikt under perioden och i arbetet ni gjort?

- Det mest intressanta är att se hur mycket företag faktiskt bryr sig om varandra. Vi har deltagit på en del seminarier tillsammans med Träcentrum under praktiken där vi fått en insyn i hur företag integrerar med varandra.

Relaterat till arbetet med marknadsundersökningen är det mest lärorika att människor är mycket mer svarsbenägna när de fått en eller två påminnelser.