<- Gå till Aktuelltöversikten

Träskyddsdagarna

SP:s och Träskyddsföreningens temadagar för alla träskyddsintresserade

Fokus för årets temadagar är marknadsrelaterade frågor samt modifierat trä. Nordiska Träskyddsrådet (NTR) har under våren tagit fram ett regelverk avseende godkännande av produkter/system samt kvalitetskontroll och certifiering av modifierat trä. Detta regelverk kommer att redovisas följt av korta presentationer av de modifierade produkter som nu finns på den svenska marknaden.

Temadagarna vänder sig i första hand till verksamma inom träskyddsindustrin, men även andra med intresse för träskydd och beständighet hos trä är välkomna att deltaga.

 Se mer info och anmäl dig senast den 28 oktober!

 

Traskydd