12
2014-06-12 14:00
Albin _webb

TRÄinee - unik utbildning nu igång

Träcentrum har i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och 10 fadderföretag startat en unik utbildning som kallas TRÄinee. Den första TRÄinee-utbildningen är nu i full gång med 10 deltagare, som har matchats mot varsitt fadderföretag. Ungdomarna är mellan 18-25 år, alla med en avslutad gymnasieutbildning. Målet med utbildningen är att varje ungdom skall vara anställningsbar på sitt fadderföretag vid utbildningstidens slut.

En av deltagarna  i utbildningen är Avesta Haghshenas (på bild nedan) som precis har startat sin praktik hos företaget KABE i Tenhult. Avesta säger  om utbildningen: - Den är intressant och lärorik. Vi har bra och kunniga lärare, och det är extra roligt att gå i en grupp där åldern varit ganska lika. Praktiken är bra och jag lär mig nya saker hela tiden. Det är kul också att känna att man har användning av vad man tidigare lärt sig i utbildningen. Jag har redan rekommenderat den här utbildningen till andra som jag känner.

Haghshenas _webb

Ann-Sofie Stavreus som är personalchef på KABE säger att hon tycker TRÄinee-utbildningen har ett bra upplägg med teori varvat med praktik. - Avesta som är hos oss är oerhört motiverad och intresserad av att lära sig, vilket förstås är väldigt positivt. Ann-Sofie tycker att kontakterna med Träcentrum fungerar mycket bra, och ser den nära kommunikationen som ett plus för att få bästa möjliga matchning mellan företag och praktikant.

Albin Skoglund (på bild överst på sidan) går också TRÄinee-utbildningen i Träcentrums regi och gör sin praktik på företaget NorDan i Kvillsfors. Albin säger:

- Utbildningen är mycket givande både praktiskt och teoretiskt. Man får en förståelse för början i produktionen till den klara slutprodukten. Det är också bra att få veta vilka regler och säkerhetstänk som finns kring produktion. Utbildningsupplägget är mycket bra. Skola i kombination med verklig produktion ger störst förståelse.Jag har fått kunskaper i träbearbetning, skyddsföreskrifter, kvalitetstänkande, materialkunskap och materialets egenskaper samt vikten av att vara en bra arbetskollega.

Crister Kjell som är platschef på NorDan i Kvillsfors säger att han tycker utbildningen har ett mycket bra upplägg.

Till hösten är det tänkt att nästa TRÄinee-utbildning startar.

För mer information kontakta Mats Johnsson, Träcentrum på tel 0380-55 43 25 eller Marie Palm, Träcentrum på tel 0380-55 43 12