<- Gå till Aktuelltöversikten

TRÄinee - en väg till arbete

Träcentrum har i väldigt nära samarbete med Arbetsförmedlingen och 13 fadderföretag startat en unik utbildningen som vi kallar TRÄinee.

Under ett års tid skall 12 ungdomar mellan 18 -25 år, alla med en avslutad gymnasieutbildning få såväl teoretisk som praktisk tillämpad utbildning. Såväl den praktiska som teoretiska delen är anpassad efter fadderföretagens behov av kompetens. Träcentrum ansvarar för de första 26 veckorna och resterande tid planeras i sin helhet vara förlagd till något av fadderföretagen.

I utbildningen ingår även praktikdelar ute hos fadderföretagen där kunskaperna kommer till sin rätt direkt i verkligheten.

För mer information kontakta Marie Palm marie@tracentrum.se, 0380-55 43 12