<- Gå till Aktuelltöversikten

Trähusskolan i full gång

Talare och arrangörer under Trähusskolans första träff: Kenneth Wilén, Vice vd Folkhem, Kristina Thibom, Träcentrum, Pernilla Enkler, Hållbarhetschef Trivselhus Tomas Nord, universitetslektor Linköpings universitet Simon Jonegård, Jönköpings kommun, Susanne Rudenstam, Sveriges träbyggnadskansli samt Andreas Olsson, Länsstyrelsen Jkpg

Under hösten arrangerar Klimatrådets arbetsgrupp i samverkan med Träcentrum, Jönköpings kommun och Länsförsäkringar i Jönköpings län ”Trähusskolan” med tre träffar för att sätta trä på kartan hos målgruppen politiker och tjänstemän som vill bygga på sin kunskap om trähusbyggnation. 

Den första träffen ägde rum på Spira i Jönköping nu i september. Temat var Ekonomi och arbetstillfällen. Seminariet fokuserade på hur trä kan bidra till att vi bygger bättre, mer rätt, med färre resurser och därmed till rätt kostnad.

Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun

Ann-Marie Nilsson - kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun inledde dagen med visionerna för ett hållbart samhällsbygge. Hon pratade om den varma sommaren och ett förändrat klimat, och om att Sverige ska vara ett föredöme när vi tar beslut som förändrar våra bostäder. Hon tog även upp frågan kring klimatanpassning och poängterade att vi måste öka trähusbyggnationen i vårt län.

Leif Walterum - tidigare kommunalråd i Skövde kommun berättade om projektet Frostaliden som är Sveriges största bostadsområde med höga hus i trä. Han berättade om de utmaningar som man stött på i projektet, om att fördomar kring trähusbyggande finns kvar och att osakliga argument kan ställa till det.

Pernilla Enkler - hållbarhetschef på Trivselhus berättade om att företaget har ett stort hållbarhetsfokus. Trivselhus tillhandahåller Svanenmärkta hus där kunden kan leva smart och hållbart.

Susanne Rudenstam - Sveriges Träbyggnadskansli

Susanne Rudenstam - Sveriges Träbyggnadskansli berättade att det talas om en träbyggnadsrevolution och att den är här. Susanne tog upp att vi måste förändra våra byggprocesser och att det är det snabbaste sättet att nå våra klimatmål på. Hon berättade att världen tittar på Sverige, att vi är ett föregångsland med dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan.

Kenneth Wilén - vice vd, Folkhem berättade om metoder för att halvera byggtiden och att Folkhem är först i världen med att miljödeklarera ett helt hus i trä. Han pratade även om kommunalt ansvarstagande och att ambitionerna måste höjas.

Tomas Nord - universitetslektor, Linköpings universitet summerade dagen och gav exempel på olika affärsmodeller inom trähusindustrin. Han berättade även om hur omsättnings- och lönsamhetsutvecklingen ser ut inom denna delbransch.

Trähusskolan del 2 äger rum den 21 november hos Länsförsäkringar i Jönköping. Temat är Risk, skydd och försäkring.

Håll utkik för mer info på Träcentrums och Klimatrådets hemsida!