<- Gå till Aktuelltöversikten

Trähusskolan del 5 – den 22 september Jönköping

En dag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet, arrangeras som en del av Klimatveckan. Träffen den 22 september fokuserar på konkreta utmaningar och komplicerade delar – för att bygga ännu mer i trä. Eller är många utmaningar bara myter numera, om inte: vilka centrala utmaningar behöver lösas? Och är det ett likhetstecken mellan mer trä i byggandet och = oj, nu blir ju bygget väldigt komplicerat, en jätte-apparat och en oändlig process.

När: Den 22 september, klockan 09:00 – 14:30.

Plats: Kungsängen Jönköping, Tellusgatan 3.

Antal platser: 50 personer.

Målgrupp Arkitekter, bygglovshandläggare, politiker och du som arbetar med upphandling som beställare.

Tema: Vilka är de konkreta utmaningarna och de komplicerade delarna – för att bygga ännu mer i trä?

Kontakt: Fredrik.sandberg-svard@jonkoping.se eller andreas.olsson@lansstyrelsen.se om du har funderingar.

Läs mer och anmäl dig här.