<- Gå till Aktuelltöversikten

Trähusskolan del 4 den 9 september: Volymproduktion i Vrigstad

En eftermiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet, arrangeras som en del av Klimatveckan 2019. Eftermiddagen den 9 september fokuserar på volymhusproduktion i trä, vad krävs för att möte framtidens krav och hur svarar produktionen upp till krav som trähusskolan tidigare lyft fram inom risk (tänk brand, vatten, egendomsskydd), miljö (tänk klimatpåverkan och boendemiljö) och ekonomi (hur fördelaktigt bilr det för de som köper bostaden).

När: Den 9 september, klockan 12:00 – 15:00. Vi startar med lunch.

Plats: Kristina Nilssons väg 3, Vrigstad

Antal platser: 60 personer. Dagen är uppdelad där den första delen startar där vi äter lunch, för att avslutas med studiebesök i produktionen av SmålandsVillan (ett stenkast från där vi äter lunch). Studiebesöket tar högst 20 personer vilket innebär att de är de 20 första som anmäler sitt deltagande som ges förtur. Varför detta? Det finns helt enkel inte plats för fler än 20  personer i produktionslokalerna.

Målgrupp Arkitekter, bygglovshandläggare, politiker och du som arbetar med upphandling.

Tema Studiebesök med fokus volymproduktion i trä utifrån ekonomiska, sociala, miljömässiga värden.

Kontakt: Hör av dig till andreas.olsson@lansstyrelsen.se om du har några funderingar!

Mer information och länk till anmälan finner du här.